Sprachtipps

Beitrag vom Freitag, 13. Juni 2014

Idiome – Redewendungen

Idiome kommen im Norwegischen recht häufig zum Einsatz. Nachfolgend einige der geläufigsten:

-ha antenner for noe (Antennen für etwas haben) – ha sans/følelser for noe, være i stand til å fange opp sosiale signaler

-fra arilds tid (aus Arilds Zeit) – fra urgammel tid

-full baluba – bråk, masse hurlumhej, full ståhei (Man beachte das Wort hurlumhej

-i lange baner (in langen Bahnen) – i store mengder

-stå opp med feil bein – stå opp med det gale beinet først

-gå berserk – i villskap eller raseri ødelegge alt en kommer over

-henge bjella på katten (die Schelle an die Katze hängen) – våge å snakke om noe som mange kjenner til

-gjøre noen en bjørnetjeneste (einen Bärendienst erweisen)

-det er bare blåbær (das ist nur Blaubär) – det er en enkel/lett sak, det er bare småtteri

-blåse opp noe (etwas aufblasen) – forstørre noe

-gå/være i boks (in der Box sein) – gå/være i orden, ha lykkes

-det er ikke mitt bord (das ist nicht mein Tisch) – det er ikke mitt ansvar

-gjøre rent bord (reinen Tisch machen) 

-bank i bordet (auf den Tisch klopfen) 

-klare brasene (die Schwierigkeiten meistern) – overvinne vanskelighetene

-med brask og bram – med overmot

-gå/stille seg i bresjen for noen (in die Bresche springen) – kjempe for/forsvare noe

-slå seg for brystet (vor die Brust schlagen) 

-kaste noe(n) på båten (jemanden auf das Boot werfen) – gi opp noe, la noe far

-la humla suse (de Hummeln sausen lassen) – å slappe av

drite på draget (auf den Abtritt schei…) – å dumme seg ut

-bite i det sure eplet (in den sauren Apfel beißen)

Abgelegt unter

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

13. Juni 2014

Lesetipps

Unsere Empfehlungen